Poljoopskrba d.o.o. u KREA.TECH d.o.o.

Od 11.10.2016. smo naziv naše tvrtke promijenili iz Poljoopskrba d.o.o. u KREA.TECH d.o.o. 
 
Naime, značajni dio poslovanja nam čine i kreativni tehničko-tehnološki projekti, pa stoga promjena naziva. 
 
Brend samog dućana na Belici (Poljoopskrba), lokacija, web-stranice, emailovi, ponuda, radno vrijeme i sve drugo (dakle osim naziva krovne tvrtke) ostaje isto.