Otvaranje prodavaone 2 u Belici
5.5.2007. otvorena je druga prodavaona Poljoopskrbe u Međimurju, u Belici, na glavnoj ulici, Zagrebačka 21. Prodavaona nudi asortiman rezervnih dijelova za traktore i priključne strojeve te potrošni materijal.