Multipiel


VIDEO LINK

Radna širina stroja (mm)
700-750,750-780
Dužina (mm)
2150
Širina (mm)
1700
Visina (mm)
1160
Broj reda
2
Ukupna težina stroja sa kutijom za zaštitu/dohranu (kg)
650
Minimalna snaka traktora za vuču stroja (kw)
80