BULWA 1


Jednoredna vadilica  za krumpir BULWA 1
Radni zahvat (mm) 625-675
Širina reda (mm) 625-675
Minimalna potrebna snaga traktora (KS) 15
Dužina (mm) 2250
Širina (mm) 1050
Visina (mm) 1150

Težina (mm) 235
Priključivanje na traktor na tri točke
Pogon stroja kardansko vratilo
Brzina rada stroja (km/h) 1,8-8
Max. brzina transporta (km/h) 20
Max. dubina oranja (mm) 250


Uputstva za rad (PDF)