BULWA 2

Dvoredna vadilica krumpira. 
BULVA 2-1/2
Radna širina stroja (mm)
1500
Radna širina stroja po jednom redu(mm)
62,5-75
Broj traka
1-2
Potrebna snaga traktora (KS)
35
Dužina stroja (mm)
4000/5000
Širina stroja (mm)
1660
Visina stroja (mm) 1200
Težina stroja (kg) 750/890

Bulwa 2-1  VPC;28.060,00kn
Bulwa 2-2 VPC; 35.027,20kn
Dodatna osovina (četvrtasta) za vađenje luka VPC;7.200,00kn
Dodatni valjak ispod vadilice(opcija za vađenje luka) VPC; 5.400,00kn